Universitat Rovira i Virgili

Objectiu i utilitats del Sistema d'Informació Catalunya Sud

Objectiu

L'objectiu del projecte consisteix en determinar el valor dels indicadors regionals d’innovació establerts pel Regional Innovation Scoreboard (RIS) a nivell de la regió Catalunya Sud.

Per què serveix?

  1. Tenir la possibilitat de comparar les mètriques de Catalunya Sud amb altres regions europees.
  2. Proveir eines per prendre decisions estratègiques.
  3. Facilitar el seguiment de l’evolució de cada indicador respecte a altres regions europees.

-

*El Regional Innovation Scoreboard (RIS) és l'extensió regional de l'European Innovation Scoreboard (EIS). Mesura el rendiment en innovació a les regions europees i alhora en proporciona una avaluació comparativa.