Universitat Rovira i Virgili

Newsletter Catalunya Sud: Regió del Coneixement

XVI – Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible – Hivern 2020

XV - El turisme en temps de pandèmia - Tardor 2020

XIV – Innovació i competitivitat regional – Estiu 2020

XIII – La transició energètica, una oportunitat – Primavera 2020

XII – Innovació i desenvolupament rural – Hivern 2019

XI – Sostenibilitat ambiental – Tardor 2019

X – Atraure i retenir talent – Estiu 2019

IX – Catalunya Sud 2040 – Primavera 2019

VIII – Internacionalització – Hivern 2018

VII - Cultura i coneixement - Tardor 2018

VI - Política regional europea, RIS3 i universitats - Estiu 2018

V - Les dades com a mesura del progrés - Primavera 2018

IV - La visió del coneixement - Hivern 2017

III - Les regions europees i l'estratègia RIS3 - Tardor 2017

II - La Unió Europea i les seves regions - Estiu 2017

I - La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV - Primavera 2017