Universitat Rovira i Virgili

Presentació

En el marc de l'actual crisi econòmica i en el context del creixent procés de globalització de les relacions econòmiques, socials i culturals, des de la Unió Europea es plantegen nous reptes per a les regions per afavorir la recuperació econòmica i la millora del benestar dels seus ciutadans. En aquest sentit, el concepte d'especialització intel·ligent, basat en el desenvolupament i explotació de l'economia del coneixement, apareix com un nou camí per millorar la competitivitat de les regions europees. Les universitats i les institucions dedicades a la recerca, com a fonts de creació i difusió de coneixement i innovació, tenen un paper fonamental en aquest procés. Per tant, es considera un àmbit clau l'anàlisi i el coneixement de com es pot aconseguir impulsar el desenvolupament territorial de la manera més eficaç i efectiva. Per tal d'aprofundir en aquest àmbit, la URV ha creat la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, amb el suport de la Diputació de Tarragona i el Banco Santander.

Missió: promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el desenvolupament territorial generat per les activitats universitàries en el seu entorn i l'afavoriment d'una especialització regional intel·ligent, que millori el nivell de benestar dels ciutadans.

            Objectius: promoure la difusió d'estudis i anàlisis en els àmbits següents:

            Estructura i funcions dels sistemes universitaris.

            Recerca i innovació per l'especialització territorial intel·ligent.

            Indicadors de recerca i innovació de les universitats.

            Impactes econòmics, socials i culturals de la universitat sobre el seu territori.

            La universitat com a motor de transformació territorial.

            La universitat com a impulsora de l'especialització regional intel·ligent.

            Les oportunitats territorials de les institucions de recerca i innovació.