Universitat Rovira i Virgili

Funcions i àmbits d'actuació


 

Funcions

Formació: Proposar i donar suport a les activitats que contribueixen a la millora de la formació dels agents econòmics del territori en aquest camp.

Recerca: Generar coneixement en l'àmbit dels mecanismes de desenvolupament territorial basat en els resultats de les activitats universitàries.

Transferència: Col·laborar amb tots els agents interessats en fer possible l'aplicació dels resultats de recerca aconseguits en aquest àmbit d'estudi.

Divulgació: Difondre a través de cicles de conferències, jornades o debats els resultats aconseguits en els apartats anteriors, actuant com a observatori dels efectes generats per les universitats sobre el desenvolupament regional i urbà en els territoris on es desenvolupa la seva activitat.

Àmbits d'actuació

Estructura i funcions dels sistemes universitaris
Recerca i innovació per l'especialització territorial intel·ligent
Indicadors de recerca i innovació de les universitats
Impactes econòmics, socials i culturals de la universitat sobre el seu territori.
La universitat com a motor de transformació territorial.
La universitat com a impulsora de l'especialització regional intel·ligent.
Les oportunitats territorials de les institucions de recerca i innovació.