Universitat Rovira i Virgili

Què és el Sistema d'Informació Catalunya Sud?

El Sistema d’Informació Catalunya Sud és una eina la utilitat de la qual rau en facilitar una lectura d’indicadors relacionats amb l’educació superior, la recerca i la innovació (paràmetres relacionats amb la societat del coneixement) que permet conèixer la situació de la Catalunya Sud respecte d’altres regions europees de dimensions i característiques socioeconòmiques similars.