Universitat Rovira i Virgili

Equip tècnic

Antoni Calero López(ELIMINAR)

Josep Maria Piñol Alabart(ELIMINAR)

Lluís Vàzquez Vilamajó(ELIMINAR)

Joan Vendrell Venrell(ELIMINAR)

Marina Vives Blanco