Universitat Rovira i Virgili

Newsletter Catalunya Sud: Regió del Coneixement

VII - Cultura i coneixement - Tardor 2018

VI - Política regional europea, RIS3 i universitats - Estiu 2018

V - Les dades com a mesura del progrés - Primavera 2018

IV - La visió del coneixement - Hivern 2017

III - Les regions europees i l'estratègia RIS3 - Tardor 2017

II - La Unió Europea i les seves regions - Estiu 2017

I - La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV - Primavera 2017