Universitat Rovira i Virgili

CÀTEDRA UNIVERSITAT I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

DESENVOLUPAMENT

com a motor de creixement

GOVERNANÇA

per poder prendre decisions estratègiques

R+I

per l’especialització intel·ligent

La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement té l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el desenvolupament regional generat per les activitats universitàries en el seu entorn i l'afavoriment d'una especialització intel·ligent. 

Esdeveniments


(Re)New EUrope. 8th  European Summit of Regions and Cities

14-15/3/2019, Bucarest, Romania

Europe, let’s cooperate! Interregional cooperation forum

10/4/2019, Brussel·les, Bèlgica

2019 EUA Annual Conference. Driving innovation in Europe's universities

11-12/4/2018, París, França