Universitat Rovira i Virgili

Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

DESENVOLUPAMENT

com a motor de creixement

GOVERNANÇA

per poder prendre decisions estratègiques

R+D+I

per l’especialització intel·ligent

La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement té l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el desenvolupament regional generat per les activitats universitàries en el seu entorn i l'afavoriment d'una especialització intel·ligent. 

Esdeveniments


Ateses les circumstàncies excepcionals per la crisis de la COVID-19, l'agenda del lloc web de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement es veu alterada per l'ajornament i cancel·lació d'activitats.


En la mesura del possible, us intentarem oferir informació sobre esdeveniments i activitats en línia que ens permetin seguir treballant i formant-nos en desenvolupament regional.
Europe, let’s cooperate! 2020

9/6/2020, Webinar

EU Sustainable Energy Week

22-26/6/2020, Brussel·les, Bèlgica

ERSA 60th Congress – Territorial Futures: Visions and scenarios to cope with megatrends in a changing Europe

25-28/8/2020, Bolzano, Itàlia