Universitat Rovira i Virgili

Enllaços d'interès

Associació Catalana d'Universitats Públiques - ACUP

Càtedra UNESCO d'Estudis Urbans, Territorials i Ciutats Intermèdies de Lleida

Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària - Universidad Politècnica de Madrid

Centre for Urban & Regional Development Studies - Newcastle University

Estratègia RIS3CAT

EU Committee of the Regions

European University Association - EUA

Global University Network for Innovation - GUNI

Innovation Engage

OECD Regional Innovation

OECD Regional Statistics and Indicators

Research and Innovation Smart Specialisation Strategy - RIS3

Regional Innovation Monitor Plus

Regional Innovation Reports

Tampere Region

Tampere Region Economic Development Agency