Universitat Rovira i Virgili

Comissió de seguiment

Composició

Pendent nomenament 
 

Pendent nomenament  

Dr. Manel Vallès Rasquera
Director de la Càtedra
Membre amb veu i sense vot  

Representants de les entitats adherides a la Càtedra  

Secretari/ària tècnic/a.