Universitat Rovira i Virgili

II - La Unió Europea i les seves regions - Estiu 2017