Universitat Rovira i Virgili

Informes de la Càtedra

Catalunya Sud com a Regió del Coneixement: marc conceptual, orientació cap a un ecosistema d'innovació i experiències d'interès

Universitat, innovació i desenvolupament regional a les comarques de Tarragona 

Les infraestructures de coneixement a la Catalunya Sud